V Niedziela Wielkiego Postu, rok A
29 marca 2020 r.
Liturgia w czasach bez liturgii?
W walce z błyskawicznie rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 biskupi udzielili wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, a wiele kościołów postanowiło ograniczyć publiczną celebrację liturgii z racji na potencjalne trudności w stosowaniu się do rządowych zaleceń epidemicznych. To pewne, że była to jedna z bardziej bolesnych decyzji w życiu wielu naszych wspólnot… Jak mamy żyć bez Eucharystii, zwłaszcza gdy tak bardzo jej potrzebujemy?
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 Chrystus Krol

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo

Kolejny raz tą drogą chce zwrócić się do Was w ważnych dla nas wszystkich sprawach:

Wiadomo, że obecnie we Mszy Świętej może uczestniczyć tylko 5 osób (nie licząc kapłana i posługujących). Z tej racji w najbliższą niedzielę będziemy odprawiać Msze Święte zgodnie z przyjętymi intencjami, ale bez udziału wiernych. Zapraszamy jedynie osoby, które zamawiały intencje.

 

 Przypominam, że w mediach jest wiele różnych transmisji Mszy Świętych, nabożeństw, wykładów, katechez itd. Korzystajmy z nich jak najczęściej.

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam więc do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Zasadniczo nie będzie w tym czasie spowiedzi. W sytuacjach koniecznych proszę dzwonić telefonicznie i osobiście umówić się z kapłanem. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Informuję także, że Kapłani nie będą przed Świętami odwiedzać Chorych.

Wiele osób pyta o Uroczystość I Komunii. Moi Drodzy, dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w stanie zdecydować ani kiedy, ani jak ona się odbędzie. Poczekajmy do Wielkanocy. Być może nowe decyzje Władz zarówno państwowych, jak i kościelnych pozwolą nam na podjęcie ostatecznych decyzji. Dokąd dzieci nie będą chodzić do szkoły I Komunii Świętej nie będzie. Natomiast mam ogromna prośbę do Rodziców, Dziadków i Opiekunów, aby czas wspólnego pobytu w domu wykorzystać na wspólną modlitwę, rozmowy o wierze, naukę katechizmu, bo później czas będzie bardzo krótki. Szczegółowe informacje na ten temat podam bezpośrednio po Świętach. Będzie kilka wariantów i rodzice zdecydują, który wybrać.

Bardzo chce podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje ofiary i datki wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności i troski także o element materialny naszej Wspólnoty.

Kochani! Wciąż zachęcam do modlitwy w domu. Wspierajmy siebie nawzajem. I bardzo proszę, zwłaszcza osoby starsze, aby zgodnie z zaleceniem Władz nie wychodzić z domu, nie ryzykować zarażenia siebie i innych. Święta Paschy to największa nasza nadzieja, może więc i tym razem Pan Jezus pozwoli nam się cieszyć. Ufamy w to i o to bardzo się modlimy. Was i Wasze sprawy noszę każdego dnia w swoim sercu i swoich modlitwach i o Was pamiętam.

Wasz Proboszcz – Ks. Krzysztof Sadkowski

Dekalog kierowcy według MIVA Polska

(Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu)

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji.

 

Porządek Nabożeństw

Porządek Nabożeństw: w niedziele Msze św. godz. 9.00, 11.00, 12.15, 17.00
w dni powszednie                8.00, 18.00
Nabożeństwo do św. Judy Tadeusza wtorki godz. 18.00
Nabożeństwo do M.B. Nieustaj. Pomocy środy godz. 18.00
Nabożeństwo Godzinek   niedziela godz. 8.30

Spowiadamy codziennie przed i w czasie Mszy św. a w I Piątki miesiąca rano i od godz. 17.00

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie pół godziny przed i po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

W okresie wakacyjnym / lipiec i sierpień/ nie ma Mszy św. w dni powszednie o godz. 18.00.Sprawy kancelaryjne załatwiamy tylko rano.

Konto Parafii  

 ING Bank Śląski 70 1050 1054 1000 0022 6866  3198