V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020                             

 1.

Stosując się do zaleceń Władz Państwowych i Episkopatu,  zachowajmy szczególną roztropność, by nie rozpowszechniać epidemi.Wszystkich pozostających w domach otaczamy modlitwą i zachęcamy do korzystania z duchowego uczestnictwa we Mszach świętych. Duchowo możemy również przyjmować Komunię św. Godziny transmitowanych Mszy św. są na stronie Archidiecezji Warszawskiej.Przez wzbudzenie doskonałego aktu żalu,zyskujemy Łaskę uświęcającą, natomiast po ustaniu epidemi należy wyznać grzechy w Sakramencie Pokuty.

 2.

Stosując się do zaleceń władz, zawieszamy odwiedzanie chorych w I Piątek miesiąca. Spowiedż tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 3.

W najbliższy wtorek przypada 15 rocznica śmierci  św. Jana Pawła II-go. W naszych domowych modlitwach prośmy świętego Papieża o wstawiennictwo za nami.

4  

Codziennie po Mszy św. wieczornej przy wystawionym Najśw. Sakramencie modlimy się o ustanie epidemi. Zachęcam do włączenia się w gronie rodzinnym do naszej modlitwy.

5.

  Na kanale You Tube Archidiecezji Warszawskiej od dzisiaj rozpoczynają się  rekolekcje wielkopostne prowadzone przez biskupa Michała Janochę podczas transmitowanej Mszy św. o godz. 18.30 w kościele seminaryjnym.

6. 

 Z bólem serca, gorąco prosimy o zastosowanie się do zarządzeń władz, by w czasie nabożeństw w świątynii było maksymalnie 5 osób.

7.   Wszystkim ofiarodawcom datków na świątynię przelewem bankowym, składamy serdeczne "Bóg zapłać."
8.

 Za tydzień Niedziela Palmowa - z uproszczonym rytem bez ludu.  

 

 

 Niedz 9.00  +JadwigęPazuła - greg. 10
 29.03 11.00 +Zygmunta i jego syna Andrzeja w r. śm.
12.15  +Henryka w 3 r. śm. jego r-ców i brata
17.00  +Władysława Stromeckiego w 23 r. śm Janinę Stanisława Ryszarda Stromeckich
 Pon.

 8.00

+Jadwigę Pazuła - greg. 11

 30.03

18.00

dziekcz-błag. za Wojciecha w dniu urodzin

 Wtorek

 8.00

+Jadwigę Pazuła - greg. 12

 31.03

18.00

+Stefanię i zm. z r. Jurków i Pucołowskich

 Środa

   8.00

+Jadwigę Pazuła - greg. 13

 01.04

18.00

+Alfreda Binesztoka i wszystkich pomordowanych w Katyniu

 Czwart

 8.00

+Jadwigę Pazuła - greg. 14

 02.04

 18.00

+Józefa Dolatę i wszystkich pomordowanych w Katyniu

 Piątek

  8.00

++Jadwigę Pazuła - greg. 15

 03.04

18.00

+Irenę i Andrzeja, ich rodziców i rodzeństwo

Sobota

  8.00 

+Jadwigę Pazuła - greg. 16

 04.04

18.00

+Kazimierza Makulskiego Stanisławę i Jana Makulskich Wojciecha Pabisa Władysławę i Józefa Pieczyków